Työ tekijäänsä opettaa

MobiTOP ohjauksen tavoitteena on parantaa työssäoppimisen ohjauksen laatua. Työssäoppimisen aikana saavutettavat oppimistulokset paranevat ja arviointi perustuu aina tutkinnon osan arvioinnin kriteereihin.


Sivut: Yrityspalvelu Kunnari & Juotos