Työ tekijäänsä opettaa

DIGITOP ohjauksen tavoitteena on parantaa työpakalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen ja osaamisen arvioinnin laatua. Työpaikalla saavutettavat oppimistulokset paranevat ja arviointi perustuu aina tutkinnon osan arvioinnin kriteereihin.


Sivut: Yrityspalvelu Kunnari & Juotos