Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Vaihe 4

Vaihe 5

Opiskelija ja työpaikkaohjaaja keskustelevat yhdessä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista. Mobiilin avulla nämä löytyvät nopeasti ja niihin voidaan myöhemmin joustavasti palata.

Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja keskustelevat työtehtävistä, ammattitaitovaatimuksista ja oppimisesta keskusteluohjelman kautta. Keskusteluja varten voidaan varata sähköiseen kalenteriin sopivat ajankohdat.

Opiskelija jakaa työssäoppimiseen liittyviä kuvia tai videoita sovitun pilvipalvelun kautta ohjaavalle opettajalle ja työpaikkaohjaajalle katsottavaksi. Kuvia tai videoita voidaan jakaa myös opiskelijoille. Niitä voidaan kommentoida.

Työssäoppimista kuvataan blogissa tai sosiaalisessa mediassa. Keskustelu voi olla avointa tai toteutua suljetussa ryhmässä. Mediassa jaetaan työssäoppimiseen liittyvää visuaalista materiaalia. Ohjaajat ja opiskelijavat voivat seurata työssäoppimisen etenemistä.

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit löytyvät mobiilisti helposti. On tärkeää varmistaa työssäoppimisen aikana, että työ kehittää vaadittua ammattitaitoa. Tavoite on saavuttaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset laadukkaasti.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana ohjaava opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja ovat yhteydessä mobiilisti. Mobiilin hyödyntämisen tavat tavat riippuvat siitä, minkä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia tavoitellaan ja millaisen oppimisympäristön työpaikka opiskelijalle tarjoaa. 


Sivut: Yrityspalvelu Kunnari & Juotos